0 Comments 28 april

Hoe blijft je organisatie vitaal? Over het boeien en binden van medewerkers.

Actueel is de uitdaging voor managers om hun team(s) bij elkaar te houden. Dat is belangrijk want het binden en boeien bepaalt de vitaliteit van je organisatie. Hoe houd je werknemers betrokken bij je organisatie? En hoe laat je teams beter samenwerken?

Met de schaarste op arbeidsmarkt is het belangrijk dat je weet wat er onder je medewerkers leeft en waar hun behoeften en ambities liggen. Hoe groter het gemis aan inzicht tussen management en de operatie, des te moeilijker is het proces van binden en boeien van de medewerkers. 

Bij de organisatie en inrichting van de werkomgeving is dit verschil tussen management en de operatie actueel. In het bijzonder is dit vraagstuk aan de orde bij het hybride werken… Medewerkers verliezen mogelijk de binding met de organisatie en gaan zich oriënteren op de arbeidsmarkt.

Subsidie

De WorkPlace Academy organiseert cursussen en trainingen waar managers leren over de integrale aanpak om een gezonde en duurzame werkomgeving voor de medewerkers te organiseren. Vanuit een  strategisch niveau worden plannen en visies ontwikkeld. De executie wordt dan in de meeste gevallen bij de operatie neergelegd. 

Door het ophalen van subsidie is de WorkPlace Academy in de gelegenheid  de (ontwikkel)behoefte op te halen en per medewerker een ontwikkelplan op te stellen. Hierdoor voel individuen zich meer betrokken bij de organisatie en werken ze aan hun eigen groeiplan. 

Door deze inzichten met de strategische plannen vanuit de organisatie (denk aan duurzaamheid, efficiëntie of kwaliteit) te combineren kunnen managers worden geholpen bij het optimaal laten presteren van hun teams.

Voor wie? 

Managers die geïnteresseerd zijn om de ontwikkel-behoeften bij hun team op te halen kunnen contact opnemen via info@workplaceacademy.nl. Wij gaan graag het gesprek aan over hoe wij jouw strategie kunnen combineren met de individuele ambities en behoeften binnen je team. 

De subsidie is beschikbaar voor iedereen met maximaal een MBO-2 opleidingsniveau. Zij kunnen zich kosteloos en vrijblijvend aanmelden via de volgende link. Je ontvangt hierna een mail met de verdere invulling van het programma (zie hieronder).

Programma

Elk individu krijgt 4 ontwikkelsessies van één uur. Deze zijn vrij in te plannen en kunnen zowel tijdens als buiten werktijd plaatsvinden. Daarnaast nemen wij een skills-assessment af om vaardigheden en kansen inzichtelijk te maken en richten wij een digitaal skills paspoort / leeromgeving in om verdere ontwikkelingen vorm te geven. 

Meer lezen: download alle informatie in PDF

  • Tags:
  • Share: