0 Comments 04 oktober

Een Interview met Heleen Mes over de Employee (Human) Experience & de Werkplek

Een masterclass over de employee experience als oplossing op het vraagstuk; hoe krijgen we werknemers weer terug naar kantoor? Óf laten we hen juist meer thuiswerken? We zijn het er met z’n allen wel over eens dat de oplossing bij het individu ligt. Alleen door de individuele behoefte van medewerkers boven water te krijgen, kunnen we met een gegrond actieplan komen om medewerkers terug naar kantoor te laten komen.

Wij vroegen expert Heleen Mes om met een format te komen om facilitair management en HR-management samen te brengen. Want alleen als deze twee afdelingen de handen ineenslaan kan er een efficiënte oplossing gecreëerd worden, waardoor binnen organisaties gezamenlijk kan worden gepresteerd. Wij stelde Heleen Mes 11 vragen met betrekking tot de employee experience:

1. Waarom vinden organisaties het zo moeilijk om de behoefte van medewerkers op te halen?

FM en HR ziet zichzelf als de expert op het eigen vakgebied. En zo worden zij ook vaak in de organisatie gezien: zij moeten het toch weten! Dus waarom zou je dan nog zaken gaan vragen? Natuurlijk houd je je vak bij en kijk je naar ontwikkelingen. Laat dat je niet weerhouden om vooral de behoefte van de eigen medewerkers op te halen: wat willen jóuw collega’s? 

Als je behoeften ophaalt wek je verwachtingen, want waarom zou je het anders vragen? Sommige organisaties zijn bang die verwachtingen niet waar te kunnen maken. Dus vragen ze maar niets. Terwijl er zoveel te winnen is als je hier goed mee omgaat. Als je door in te spelen op de behoefte het werkgeluk van medewerkers vergroot, betaalt zich dat altijd terug.

2. De Employee experience is veel breder dan alleen de werkplek, kan je uitleggen waarom dit onderwerp essentieel is om een effectieve experience neer te zetten?

De employee experience is het totaal aan ervaringen die een medewerker opdoet in contact met zijn organisatie, van het eerste tot het laatste moment. Het gaat dan om het gevoel, de emoties die die interactie oproept en wat dat doet met de medewerker. Die interacties bestaan uit ervaringen met de cultuur, managementstijl, manier van zaken organiseren, HR-zaken (als arbeidsvoorwaarden, onboarding en training & ontwikkeling), de techniek en tools waarmee je werkt. Én natuurlijk de werkplek zelf, waar die ook is. De werkplek biedt zoveel meer mogelijkheden om het werkgeluk en de employee experience te vergroten dan nu meestal gebruikelijk is. Juist nu veel organisaties hybride werken kan de werkplek meehelpen aan meer verbinding, behoud van de cultuur en behoud van medewerkers. Dus laat die kansen niet liggen!

3. FM en HR zijn niet gewend om samen te werken, waar zie jij dat er wrijving ontstaat?

In veel organisaties werken FM en HR nog in hun eigen silootje. Zij spreken elkaar wellicht over thema’s als hybride werken, mobiliteit en vitaliteit. Maar echt elkaar gevonden hebben geldt maar voor zo’n 15% van de organisaties. Terwijl de beste employee experience pas van de grond komt als afdelingen intensiever gaan samenwerken. FM en HR kunnen elkaar aanvullen, als je werkt vanuit eenzelfde visie. Juist als die er niet is ontstaat wrijving.

4. Als FM-manager, waarom zou ik moeten deelnemen aan de masterclass?

Als je als FM’er met de werkplek meer wil bijdragen aan aantrekkelijk werkgeverschap: meer verbinding, creativiteit, inspiratie en werkgeluk, moet je zeker deelnemen. Als je hierin samen met HR wilt optrekken. Dat zijn ook de thema’s waar we op in gaan.

5. En als je dit dat vergelijkt met een HR-manager, is hier een ander uitgangspunt?

Daarvoor geldt hetzelfde: als je samen met FM wilt optrekken om te zorgen voor de beste (fysieke) werkplek voor jouw collega’s.

6. Hoe zie jij de hiërarchie tussen de FM en HR-afdelingen en denk jij dat hier verandering in komt?

Ik zie in ieder geval een groei in samenwerking, al gaat die nog langzaam. Sommige organisaties hebben hun FM en HR-afdelingen geïntegreerd tot één afdeling. Wellicht is dat de toekomst

7. Kan je een voorbeeld geven van een situatie die in jouw optiek illustratief is voor de uitdagingen die op dit moment spelen?

Het hybride werken is dan zo’n voorbeeld. HR richt zich dan vooral op de voorwaarden en arbeidsvoorwaarden rond thuiswerken. FM over de ‘kantoorbezetting’ en wat te doen met de vrijkomende vloeren. En dan is ertussen nog een braakliggend terrein. Want sámen zouden ze zoveel meer bereiken als het gaat om het versterken van binding, de organisatiecultuur en werkgeluk door de fysieke werkplek.

Een ander voorbeeld is de krappe arbeidsmarkt. Een aantrekkelijke werkplek zorgt echt voor meer sollicitanten. FM en HR kunnen daar meer in optrekken.  

8. Heb jij voorbeelden van organisaties die een perfecte employee experience benaderen?

De perfecte employee experience kan voor iedere medewerker anders zijn, er is geen ‘one size fits all’. Maar de organisaties die hoog scoren op award lijstjes als ‘Worldclass Workplace’ en ‘Great Place to Work” komen wel dicht in de buurt. De masterclass houden we dag 2 bij Nationale Nederlanden Den Haag, die heeft een award gewonnen voor beste hybride werkplek 2021.

9. Met wat voor uitdagingen hoop je dat deelnemers komen?

Ik hoop op uitdagingen die ingaan op: meer uit de werkplek halen dan tot nu toe is gedaan. Echt willen bijdragen aan het succes van de organisatie.

10. Twee dagen masterclass, als de deelnemers de deur uitlopen, wat hebben zij geleerd?

Dan zijn ze zeker geïnspireerd door de inhoud van de Masterclass, best practices en de thema’s verbinding, werkgeluk, zingeving en creativiteit. Geïnspireerd door de locaties waar de Masterclass wordt gehouden en vooral élkaar. Met praktische tools en inzichten om daarna dit in praktijk te gaan brengen.

11. Wat zou je mensen willen meegeven die bezig zijn met het onderwerp ‘hoe krijgen we medewerkers terug naar kantoor?’

Dat klinkt als: ze willen niet meer komen? Klinkt triest, hè. Dat is echt niet goed voor de organisatie, dat moet je niet willen. Maar iedereen verplicht terughalen werkt ook niet goed. Medewerkers moeten terug wíllen komen omdat het fysieke kantoor meerwaarde biedt en hen gelukkig maakt. Wie hierin stappen wil maken moet zeker deelnemen aan de 2-daagse Masterclass Employee Experience & de werkplek.  

De masterclass de employee (Human) experience & de werkplek vindt plaats op 1 en 8 december bij Edge Technologies en Nationale Nederlanden. Mochten bovenstaande vragen je triggeren om dieper in te gaan op het onderwerp, schrijf je dan in voor de masterclass. Mocht je vragen hebben, waar je graag een antwoord op wil; neem dan vooral contact op.

  • Tags:
  • Share: